Doel But

De vereniging heeft tot doel  bonsai in de meest brede betekenis van het woord, te bevorderen. Zij zal daartoe de representatie opnemen van Belgische bonsaiverenigingen in binnen- en buitenland. In het bijzonder zal zij de contacten onderhouden met de Europese koepel voor bonsaiverenigingen, EBA, en de wereldkoepel. Verder zal zij de samenwerking en uitwisseling tussen Belgische bonsaivereniging stimuleren en ondersteunen. Tenslotte zal zij zich inzetten voor het ondersteunen en begeleiden van nieuwe talenten in de bonsaiwereld, in het bijzonder door het organiseren van de selectie voor de Europese ‘new bonsai talent contest’.

L’association a pour but de promouvoir le Bonsaï dans le sens le plus large du terme. De ce fait elle représentera les Clubs Belges de Bonsaï tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. En particulier, elle entretiendra des contacts avec les associations de bonsaï européens, l’EBA, et au niveau mondiale. De plus, elle entretiendra et maintiendra les échanges et la collaboration entre les associations Belges de bonsaï. Enfin elle soutiendra et accompagnera les nouveaux talents dans le monde du bonsaï, en particulier en organisant une sélection pour l’européen «New Bonsai Talent Contest»